Beleid

Kinderopvang in Nederland is in 2005 in de Wet kinderopvang vastgelegd. Ik bied kinderen een
vast ritme en duidelijke regels. Dat geeft de kinderen veiligheid, zekerheid en vertrouwen.

De vier opvoeddoelen van prof. dr. Riksen-Walraven, bijzonder hoogleraar kinderopvang,
staan hierbij centraal:

1. Een kind moet zich veilig voelen in de opvang. Dit is een belangrijke
voorwaarde om zich verder te kunnen ontwikkelen.

2. Kinderen krijgen de gelegenheid om persoonlijke eigenschappen, zoals zelfvertrouwen,
zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen.
Dit geeft kinderen het vertrouwen dat ze er mogen zijn, ze leren zelfstandig problemen op
te lossen en zich aan te passen aan verschillende omstandigheden.
Dit zijn stuk voor stuk belangrijke vaardigheden om zichzelf als volwassene staande te houden
in de samenleving.

3. Kinderen krijgen de gelegenheid sociale competenties te ontwikkelen. Door veel met
elkaar te spelen doen ze een schat aan sociale kennis en vaardigheden op.
Kinderen leren bij uitstek van bekende leeftijdsgenoten.

4. Kinderen
krijgen de gelegenheid om zich normen en waarden eigen te maken. Ze leren van volwassenen, maar met name ook van andere kinderen, wat wel en niet kan. Ze leren dat anders niet per se fout is, maar gewoon anders.