Opvang bij ziekte

Als een kindje ziek is, overleg ik met de ouders wat het beste is.
Of een kindje dan evengoed van de opvang gebruik kan maken hangt af van het ziektebeeld (denk aan besmetting) en of dat te combineren is met de andere kinderen die deze dag worden opgevangen.
Als gastouder neem ik uiteindelijk de beslissing over het wel of niet opvangen van het zieke kind.
Mocht een kind op school ziek worden, dan haal ik het van school en overleg met de ouders wat we doen.